terça-feira, 23 de maio de 2017

Billy Vaughn - Golden Billy Vaughn in Japan (Repost)

 1. Kind Hearts of Kyoto
 2. Muhyo
 3. One Rainy Night in Tokyo
 4. Una Se Ra Di Tokyo
 5. Sorani Hoshiga Aruyoni
 6. Akasa Ka After Dark
 7. Tokyo Shigure
 8. Morino Komichi
 9. Sendo Koulta
 10. Hana
 11. Itsokino Komoriuta
 12. Hamabeno Uta
 13. Chugoko Chihono Komoriuta
 14. Hanayome Ningyo
 15. Kojono Tsuki
Billy Vaughn in Japan


Um comentário:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...