quinta-feira, 30 de junho de 2016

Alfred Hause - All About Alfred Hause - Japanese Songs

 1. Blue Chateau
 2. Koyubi No Oimode
 3. Kimikoso Waga Ihochi
 4. My Mary
 5. Kiri No Mashuko
 6. Koi
 7. Yogiri No Konyamo Arigato
 8. Sayonara Wa Dance No Atoni
 9. Kimi No Itsumademo
 10. Una Sera di Tokyo
 11. Namioma No Guitar
 12. Aitakute Aitakute
 13. Youake No Uta
 14. Omoide
Japanese Songs


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...